Flyweight (Sinek Siklet) Tasarım Şablonu

Java dilinde yazılan programlar içinde sınıflar ve bu sınıflardan oluşturulan nesneler kullanır. Bazen aynı sınıftan yüzlerce, belki binlerce nesne oluşturup, kullanıyor olabiliriz. Bu gibi durumlarda çok nesne oluşturulduğu için sistem performansı kötüye gidebilir. Flyweight tasarım şablonu kullanılarak, kullanılan nesne adedini aşağıya çekebiliriz.

Keep Reading

Proxy (Vekil) Tasarım Şablonu

Oluşturulmaları zaman alıcı ve sistem kaynaklarını zorlayan nesnelere vekalet eden nesnelere proxy nesneleri adı verilir. Bu nesneler vekil oldukları nesnelerin tüm metodlarına sahiptirler ve kullanıcı sınıf ile vekil olunan nesne arasında aracılık yaparlar. Vekil olan nesne, kullanıcı sınıfa, vekil olunan nesne gibi davranır ve kullanıcı sınıftan gelen tüm istekleri vekil olunan nesneye iletir. Böyle bir yapının kullanılmasının sebebi, gerek olmadığı sürece vekil olunan nesnenin oluşturulmasını engellemektir ya da vekil olunan nesneyi gizlemektir. Keep Reading

Embedded Jetty

Üzerinde çalıştığım açık kaynaklı JStorage projesinde Tomcat yerine, bir Java sınıfından koşturulabilecek Jetty containeri kullandım. Jetty, Tomcat gibi bir JSP/Servlet containeri. Aşağıdaki örnekte yer aldığı gibi Jetty bir Java (main()) program tarafından çalıştırilabilir.

Keep Reading

JAXB ile Java-XML Mapping

JAXB (Java Xml Binding – https://jaxb.dev.java.net/) frameworkü kullanılarak Xml–>Java, Java–>Xml mapping işlemlerini gerçekleştirmek mümkündür. Bu yazılımcıya, Xml dosyalarının ihtiva ettiği verileri Java sınıflarıyla modelleme imkanı sunmakta ve verilerın işlenmesini kolaylaştırmaktadır. JAXB’nın nasıl kullanılabileceğini bir örnek üzerinde sizlere aktarmak istiyorum.

Keep Reading

Hibernate Session Problemi: Illegal attempt to associate a collection with two open sessions

BTSoru.com projesini modellerken aşağıdaki hata ile karşılaştım:

org.hibernate.HibernateException: Illegal attempt to associate a collection with two open sessions
at bt.btsoru.application.manager.question.facade.QuestionManagerImpl.addQuestion(QuestionManagerImpl.java:57)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)

Keep Reading

BizimAlem.com – Java İle Yüksek Performanslı Web Platformu

11-12 Nisan 2009 tarihlerinde CETURK tarafından Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesinde düzenlenen Java Etkinlikleri Günü’nde “Java ile yüksek performanslı web platformlarının oluşturulması” başlıklı bir sunum yaptım.

Özcan Acar

  Web Aplikasyonlarında Yüksek Performans için Caching Mekanizmaları (512,0 KiB, 11.791 yükleme)

  Java İle Yüksek Performanslı Web Platformları (3,1 MiB, 7.073 yükleme)

  BizimAlem.com - Bir Sistemin Tasarlanış Hikayesi (1,8 MiB, 15.866 yükleme)

Keep Reading

Command (Komut) Tasarım Şablonu

Command tasarım şablonunu açıklamak için televizyonu uzaktan kumanda etme aletini metafer (mecazi örneklendirme) olarak kullanmak istiyorum. Kanalları değiştirmek için kumanda aleti üzerinde belirli bir tuşa basarız. Tusa basıldığı anda kumanda aleti televizyona bir komut göndererek, kanalın değişmesini sağlar. Aynı şekilde televizyonu açıp, kapatmak ve ses ve renk ayarlarını yapmak için değişik tuşlar kullanılır. Keep Reading

Adapter Tasarım Şablonu

Adapter tasarım şablonu yardımı ile, sistemde mevcut bulunan bir sınıfın sunduğu interface (sınıf metodları) başka bir sınıf tarafından kullanilabilir şekilde değiştirilir (adapte edilir). Bu adapter yardımı ile birbiriyle beraber çalışamıyacak durumda olan sınıflar, birlikte çalışabilir hale getirilir.

Keep Reading

Spring MVC

Günümüzde kullanılan birçok program web arayüzleriyle internet ve intranet ortamlarında kullanılmaktadır. Web tabanlı programların popüler olmasının sebepleri bir taraftan sadece bir web tarayıcısının (browser) yeterli olması, diğer taraftan da bu tür aplikasyonların bilgisayar üzerinde herhangi bir kurulum (install/setup) gerektirmemesidir.

Keep Reading