Facade (Cephe) Tasarım Şablonu

Profesyonel yazılım sistemleri birçok komponentin birleşiminden oluşur. Yazılım esnasında bir çok ekip birbirinden bağımsız, sistemin bütününü oluşturan değişik komponentler üzerinde çalışırlar. Bir komponent, belirli bir işlevi yerine getirmek için hazırlanmış bir ya da birden fazla Java sınıfından oluşmaktadır.

Bir komponentin sunmuş olduğu hizmetten yararlanabilmek için, komponentin dış dünya için tanımlamış olduğu giriş/çıkış noktaları (input/output interface) kullanılır. Komponent sadece bu giriş/çıkış noktaları üzerinden dış dünya ile iletişim kurar ve iç dünyasını tamamen gizler. Bu komunikasyon noktaları genelde Facade tasarım şablonu kullanılarak programlanır.

Uml diagramında görüldüğü gibi Komponent1 isminde bir sistem komponenti, dış dünya ile komunikasyonu KomponentFacade interface sınıfı üzerinden sağlıyor. Kullanıcı sınıfın (client) tanıması gereken sınıflar FacadeFactory ve KomponentFacade sınıflarıdır. FacadeFactory ile, kullanıcı sınıfın kullanabileceği şekilde bir KomponentFacade nesnesi oluşturulur. Komponentin sunduğu hizmetlere, KomponentFacade interface sınıfında tanımlanmış metodlar aracılığıyla ulaşılır. Komponenti kullanmak için tanımlanan giriş noktası KomponentFacade.doSomething() metodudur.

Bu yazıyı PDF olarak edinebilirsiniz.

  Facade (Cephe) Tasarım Şablonu (57,1 KiB, 7.387 yükleme)Tasarım Şablonları (Design Patterns) kategorisinden son yazılar

Share Button
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

One Comments

Bir cevap yazın