Browse Category

Temel Prensipler Yazı Serisi

Bilginin Evrimi

Yazılımda bilginin yarı ömrü ne yazık ki altı ayın altına düşmüş durumda. Yazılımcılar eskiye nazaran daha çok bilgi edinmek zorundalar. Bunda yazılımda soyutlamanın hızlanmasının büyük bir rolü mevcut. Soyutlama ve geldiğimiz noktayı bu yazımda kaleme almaya çalışmıştım.

Soyutlama işlemi bilginin evrimi için gerekli bir süreç. Evrimin olmadığı yerde gelişme olmaz. Evrim süreci bilginin geçerliliğini ispat etmekle mükellefken, soyutlama süreci de bilginin kullanıldığı anlamına gelmekte. İnsanlık var olduğu sürece, bu ilişki bilginin bir balon gibi şişip, sonsuzluğa doğru büyüyeceği anlamına geliyor, çünkü insanoğlu doğası gereği soyutlamadan yapamaz. Bu yüzden soyutlama işlemini bilgisel evrimin akaryakıtı olarak görebiliriz. Keep Reading