Browse Tag

Spring MVC

Spring MVC

Günümüzde kullanılan birçok program web arayüzleriyle internet ve intranet ortamlarında kullanılmaktadır. Web tabanlı programların popüler olmasının sebepleri bir taraftan sadece bir web tarayıcısının (browser) yeterli olması, diğer taraftan da bu tür aplikasyonların bilgisayar üzerinde herhangi bir kurulum (install/setup) gerektirmemesidir.

Keep Reading