Browse Category

Java

Java 9 ile Modül Bazlı Yazılım

Bir yazılım sisteminde karmaşaya, bağımlılıklara ve kodun bakım ve geliştirilmesi sürecine hakim olabilmenin bir yolu da komponent ya da modül bazlı yazılım yapmaktan geçmektedir. İdeal şartlarda bir modül tek bir görevi yerine getirir ve tek sorumluluk prensibi göz önünde bulundurularak implemente edilmiştir. Modül iç dünyasını gizli tutar ve kullanımını modül API (application programming interface) olarak isimlendirilen tanımlı giriş, çıkış kanalları ya da başka bir deyişle kullanım arayüzü aracılığı ile sağlar. Kullanım arayüzleri modülün hangi işlemleri gerçekleştirdiğini soyut olarak tanımlarken, bu işlemlerin nasıl gerçekleştirildikleri modül içinde yer alan implementasyonlarda yer almaktadırlar. Kısaca bir modül kullanıcısı için bir kara kutudur. Bu şekilde kullanıcısını etkilemeden, iç implementasyonu değiştirmek mümkündür, çünkü kullanıcı iç implementasyona değil, kullanıcı arayüzüne bağımlıdır. Kullanıcı arayüzleri sahip oldukları yapıyı koruyabildikleri sürece, modül üzerinde yapılan değişiklikler kullanıcıyı etkilemez. Bu şekilde tanımlı kullanıcı arayüzleri aracılığıyla esnek olarak birbirine bağlı olan uygulama parçaları geliştirmek ve bu parçalar üzerinde uygulamanın genelini etkilemeden gerekli değişiklikleri yapmak mümkündür.

Keep Reading

Uzaktan Eşli Programlama

Eşli programlama yapmak için illa iki programcının aynı mekanda olması gerekmiyor. Eclipse kullanıyorsanız Saros pluginini kurarak, uzak bir bilgisayardaki bir şahıs ile eşli programlama yapabilirsiniz.

Keep Reading

Sorumluluk Sahibi Olmak

Yazılım yapmayı zorlaştıran her zaman kod birimleri arasındaki bağimlılıklar ve bu bağımlılıkların yönetimi olmuştur. Bu bağımlılıkları tamamen yok etmek yazılım sistemini anlamsız kılarken, kontrolden çıkmalarına göz yummak yazılım sisteminin ölüm fermanı olabilir. Yazılım mühendisi bunu bilir ve gerekli gördüğü yerlerde DIP, ISP ve SRP gibi tasarım prensiplerini kullanarak kodu dokur.

Keep Reading

Java’da Bilinmeyenler

Bu yazımda Java programclarının bilmediği, doğru olarak kabul edip kullandığı ya da yanlış bildiği konulardan bahsetmek istiyorum.

Hafıza Alanı Ayarları
Genelde JVM için hazıfa alanı -Xmx -Xms parametreleri ile oluşturulur. -X ile başlayan parametreler standart JVM parametreleri değildirler, yani bu parametreleri JVM implemente etmek zorunda değildir. Durum böyle olunca -Xmx1024m şeklindeki bir parametre, eğer JVM -Xmx parametresini implemente etmedi ise JVM için kullanılan hafıza alanının 1GB olarak ayarlanmasını sağlayamayacaktır. -Xmx ve -Xms yerine standart olan -mx ve -ms parametreleri kullanılmalıdır.

Keep Reading

Java’da Finalizer Metodu

Java_tr grubunda aşağıdaki yer alan soru soruldu. Bu soru ve benim bu konudaki düşüncelerim aşağıda yer almaktadır.

Java’da bulmaca sevenlere; Aşağıda ki kod parçası için çıktı ne olur,
“finalized” yazar mı? Constructor’ýnda exception fırlatmış bir nesnenin
finalize işleminden geçmesini bekler misiniz?


public class FinalizerTest {

Keep Reading

Java’da Final Anahtar Kelimesi

Java’da final anahtar kelimesi aşağıda yer alan yapılar için kullanılabilir:

  • Final sınıf değişkenleri: Final olan bir sınıf değişkenine sadece bir kere değer ataması yapilabilir ve bu atama sadece sınıf konstrüktöründe gerçekleşebilir.
  • Final metot parametreleri: Final olarak tanımlanmış bir metot parametresine sadece bir kere değer atanabilir. Metot parametrelerinin tamamen final olarak tanımlamış olmalarında büyük fayda vardır. Bu şekilde parametrenin metot bünyesinde değişikliğe ugrama tehlikesi ortadan kaldırılmış olur.
  • Final metotlar: Final olan bir metot ne alt sınıflarca yeniden yüklenebilir (method overloading) ne de saklı (hidden) tutulabilir.
  • Final sınıflar: Final olan bir sınıf genişletilerek bir alt sınıf oluşturulamaz.

Keep Reading

Covariant Return Types

Java 1.5 ile kullanıma sunulan ve covariant return type ismini taşıyan bir yapı mevcuttur. Java 1.5 öncesi bir alt sınıf, bir üst sınıfın sahip olduğu metodu yeniden implemente etmek (method overriding) istediginde, bu metodun geri döndürdüğü veri tipinin, üst sınıftaki metot ile aynı olması gerekmekteydi. Bunun bir örneği aşağıda yer almaktadır.

Keep Reading

  • 1
  • 2