Browse Category

Refactoring

Kataların Anası

Java ve diğer dillerde kullanılan switch komutu OCP tasarım şablonuna ters düşmekle beraber, kodun bakımı ve geliştirilmesini zorlaştırmaktadır. Martin Fowler Refactoring isimli kitabında yer alan Video Store örneğinde “Replace Conditional with Polymorphism” refactoring metodu ile switch komutunun nasıl yok edilebileceğini göstermektedir. Robert C. Martin’in CleanCoders.com sayfasında Video Store örneğini daha geniş çaplı yeniden yapılandıran bir ekran gösterimi (screencast) mevcuttur. Bu iki örnekten esinlenerek, sizler için aşağıdaki ekran gösterimini oluşturdum. Bana soracak olursanız bu tüm kataların anasıdır, çünkü içinde günlük iş hayatında bir programcının kullanalabileceği bilumum yeniden yapılandırma metotları kullanılmaktadır. Bu kata benim şahsen her gün ya da gün aşırı yaptığım favori katalardandır.

Keep Reading

Yeni Sınıf Oluşturma (Extract Class)

Bir sınıfın yüzlerce ya da binlerce satırdan oluşmasının ana sebeplerinden birisi bu sınıfa birden fazla sorumluluğun yüklenmiş olmasıdır. Single Repsonsiblity (SRP) prensibinden de bildigimiz gibi her sınıfın sadece ve sadece bir sorumluluk alanı olmalıdır yani sınıf sadece bir iş yapmalıdır ve bu işlemi iyi yapmalıdır. Aşağıda yer alan Order sınıfı SRP ile uyumlu değildir. Yeni Sınıf Oluşturma (Extract Class) refactoring metodunu kullanarak bu sınıfı SRP’ye uygun hale getirebiliriz.

Keep Reading

Metodu Metot Nesnesine Dönüştürme (Replace Method with Method Object)

Metodu Metot Nesnesine Dönüştürme (Replace Method with Method Object) refactoring metodu aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

  • Çok sayıda lokal değişken Yeni Metot Oluşturma (Extract Method) refactoring metodunun kullanımını engelliyor.
  • Uzun bir metot bünyesinde tanımlanan lokal değişkenlerin kapsama alanı (scope) geniş yani lokal değişkenler metodun sonuna kadar kullanılıyor.
  • Metot SRP tasarım prensibi ile uyumlu degil yani refactor etmek istediğimiz metot, bünyesinde bulunduğu sınıfa yeni bir sorumluluk yüklüyor.

Keep Reading

Geçici Değişkenlerin Sorguya Dönüştürülmesi (Replace Temp with Query)

Bir metot bünyesinde bir işlemin sonucu geçici bir değişkende saklanabilir. Aşağıda yer alan kod örneğinde basePrice geçici bir değişkendir ve ihtiva ettiği değer fiyat * adet şeklinde hesaplanmaktadır. Replace Temp with Query refactoring metodunu kullanılarak geçici değişkenin değerini elde etmek için kullanılan yapı yeni bir metot bünyesinde taşınır. Geçici değişkenin kullanıldığı diğer alanlar metot ismiyle değiştirilir. Bu şekilde yapılan işlemin başka metotlar bünyesinde kullanılması sağlanır.

Keep Reading

Yeni Metot Oluşturma (Extract Method)

Uzun metotları daha okunabilir ve kompak hale getirmek için Extract Method refactoring metodunu kullanabiliriz.

private Double calculatePrice(double price, String locale) {
		Double result;
		double taxRate = 0;
		if (isCountryGermany(locale)) {
			taxRate = TAX_RAT_GERMANY;
		} else if (isCountryTurkishRepublic(locale)) {
			taxRate = TAX_RAT_TURKISH_REPUBLIC;
		}
		Double tax = Double.valueOf( (price / 100) * taxRate);
		result = Double.valueOf(tax.doubleValue() + price);
		return result;
	}

Keep Reading