Browse Tag

Unit Testing

Test Edebilme Uğruna Her Şey Mübahtır!

Geçenlerde yine tartışması yapılıyor: private olan metotları nasıl test ederiz? Benim cevabım: “edemeyiz!” Karşıdan gelen cevap: “dediğim gibi, her şeyi test etmek mümkün değil demek ki!“. Benim cevabım: “her şeyi test etmek mümkün, private’i protected yaparsın, olur, biter.” Karşı tarafın cevabı: “kardeşim ortada OOP diye bir şey var, kafana göre nasıl öyle private bir metodu proteted yaparsın?“. Yaparım canım kardeşim. OOP’yi filan takmam! Protected‘de yaparım, public‘de. Bir sınıfı test edebilmek için her türlü yöntemi kullanırım, gözünün yaşına bakmam. Bu uğurda her şey mübahtır.

Keep Reading

Test Edilebilir Tasarım

XP projeleri test güdümlü (Test Driven Deevelopment =TDD) ilerler. Programcı, testlerin gerektirdiği sınıfları oluştururken tasarım kararları alır bu bunları uygular. Bu tasarım kararları kodun gelecekte ne oranda yeniliklere açık olduğunu belirler. Keep Reading