Browse Category

Püf Noktası

IDL Compiler

Bu aralar bir Corba projesinde çalışıyorum. Corba teknolojisinde interface tanımlama dili olarak IDL kullanılıyor. Eğer bir Corba servisine erişimi sağlamak için size bir IDL verildi ise, bu IDL´i kullanarak client sınıflarını oluşturabilirsiniz. Bu işlem için aşağidaki sınıfı oluşturdum.

Keep Reading

Subclipse Şifresi

Elipse altında Subversion pluginini kullanıyorsanız, bir Subversion repositorisine bağlanmak için kullandığınız şifreyi nasıl değiştirebileceğinizi merak etmiş olabilirsiniz. Eclipse altında bu şifreyi değiştirmek mümkün değil, çünkü plugin şifreyi %APPDATA%\Subversion\auth (Linux altında ~/.subversion/auth) altında saklıyor. Bu dizini sildiğiniz taktirde, tekrar şifreyi girme panelini görebilirsiniz.

Keep Reading

Maven2 ve OutOfMemory

Danışman olarak çalıştığım bir projenin modüllerini Maven2 kullanacak şekilde yeniden yapılandırdım. Birçok JAR ve WAR dosyası bir araya gelerek büyük bir EAR dosyası oluşturdu. JAR ve WAR’ları oluştururken bir sorun yaşamadım, lakin EAR dosyasını alırken durum farkli idi. EAR projesi için maven clean install komutunu kullandığımda aşağıdaki hata oluşuyordu:

Keep Reading

Covariant Return Types

Java 1.5 ile kullanıma sunulan ve covariant return type ismini taşıyan bir yapı mevcuttur. Java 1.5 öncesi bir alt sınıf, bir üst sınıfın sahip olduğu metodu yeniden implemente etmek (method overriding) istediginde, bu metodun geri döndürdüğü veri tipinin, üst sınıftaki metot ile aynı olması gerekmekteydi. Bunun bir örneği aşağıda yer almaktadır.

Keep Reading

DBUnit JUnit Entegrasyonu

DBUnit JUnit ile entegre edilerek entegrasyon ve regresyon testlerinin JUnit testleri olarak implemente edilmesi mümkündür. DBUnit JUnit entegrasyonu aşağıdaki şekilde gerçekleştirilebilir. Bilgibankası olarak örnekte HSQLDB kullanılmıştır (bakınız HSQLDB JUnit entegrasyonu). Verilerin dbunit-dataset.xml dosyasında tanımlanmıs olması gerekmektedir. setUp() metodu her test öncesi JUnit frameworkü tarafından koşturulacağı için istenilen veriler test öncesi bilgibankasına eklenmiş ve regresyon testleri için taban oluşturulmuş olacaktır.

Keep Reading

JPA Anotasyonları ve Dinamik Tablo İsmi

Projelerde komponent tabanlı çalışmaya özen gösteriyorum. Komponent olarak geliştirdiğim bir modülü, konfigürasyon değişikliği yaparak başka bir projede kullanabilmeliyim. Komponentler kodun tekrar kullanımını (reuse) ve programcının daha az kod yazmasını mümkün kılar.

Keep Reading

Apache ile Tomcat Arasında Reverse Proxy Oluşturma

JugTR.org projesi Tomcat içinde deploy edilen bir Java 6 web aplikasyonu (Servlet 2.5 spec).  Bu aplikasyona http://www.jugtr.org adresi üzerinden ulaşabilmek için Tomcat’in 80 numaralı port üzerinde çalışması gerekmektedir. Kullandığım server üzerinde 80 numaralı portta Apache çalışmakta. Bu durumda Tomcat’i 80 numaralı port üzerinde çalıştırmam mümkün değil.  80 haricinde herhangi bir port seçerek, JugTR.org aplikasyonunu deploy edebilirim, örneğin port 8181. Bu durumda aplikasyonun erişim adresi http://www.jugtr.org:8181 olacaktır.

Keep Reading

Embedded Jetty

Üzerinde çalıştığım açık kaynaklı JStorage projesinde Tomcat yerine, bir Java sınıfından koşturulabilecek Jetty containeri kullandım. Jetty, Tomcat gibi bir JSP/Servlet containeri. Aşağıdaki örnekte yer aldığı gibi Jetty bir Java (main()) program tarafından çalıştırilabilir.

Keep Reading

JAXB ile Java-XML Mapping

JAXB (Java Xml Binding – https://jaxb.dev.java.net/) frameworkü kullanılarak Xml–>Java, Java–>Xml mapping işlemlerini gerçekleştirmek mümkündür. Bu yazılımcıya, Xml dosyalarının ihtiva ettiği verileri Java sınıflarıyla modelleme imkanı sunmakta ve verilerın işlenmesini kolaylaştırmaktadır. JAXB’nın nasıl kullanılabileceğini bir örnek üzerinde sizlere aktarmak istiyorum.

Keep Reading

Hibernate Session Problemi: Illegal attempt to associate a collection with two open sessions

BTSoru.com projesini modellerken aşağıdaki hata ile karşılaştım:

org.hibernate.HibernateException: Illegal attempt to associate a collection with two open sessions
at bt.btsoru.application.manager.question.facade.QuestionManagerImpl.addQuestion(QuestionManagerImpl.java:57)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)

Keep Reading

Eclipse ile Java EE Ear Projesi

Java EE 5 aplikasyonları EAR (Enterprise Archive) arşiv dosyaları içinde yer alır. Bir EAR dosyası JAR (Java Archive) dosyası yapısına ve .ear dosya ekine sahiptir. EAR dosyası içinde bir Java EE projesini oluşturan diğer modül arşivleri yer alır. Bir sonraki resimde bir EAR arşiv dosyasının yapısı yer almaktadır.

Keep Reading