IDL Compiler

Bu aralar bir Corba projesinde çalışıyorum. Corba teknolojisinde interface tanımlama dili olarak IDL kullanılıyor. Eğer bir Corba servisine erişimi sağlamak için size bir IDL verildi ise, bu IDL´i kullanarak client sınıflarını oluşturabilirsiniz. Bu işlem için aşağidaki sınıfı oluşturdum.

Bu implementasyon Sun JDK bünyesinde bulunan com.sun.tools.corba.se.idl.toJavaPortable.Compile ve IBM JDK bünyesinde bulunan com.ibm.idl.toJavaPortable.Compile sınıflarını kullanarak client sınıflarını oluşturuyor. Bu iki sınıf JDK lib dizini altındaki tools.jar içinde yer alıyor. Sınıfın bulunabilmesi için -Djava.home= parametresinin tanımlanmasi gerekiyor. JDK bin dizininde yer alan idlj komutu ile aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

/**
 * 
 * @author F520947 Oezcan Acar
 *
 */
public interface IdlToJavaGeneratorService
{
	void generate( String workingDir, String idlFile, String outputDirectroy );
}

import java.io.File;
import java.io.PrintStream;
import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
import java.lang.reflect.Method;
import java.net.URL;
import java.net.URLClassLoader;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import org.codehaus.plexus.util.StringOutputStream;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Component;

import com.csg.cs.testing.common.CommonConstants;
import com.csg.cs.testing.generator.GeneratorException;
import com.csg.cs.testing.project.ProjectDirectoryUtils;
import com.csg.cs.testing.service.logger.ILogger;

/**
*
* @author F520947 Oezcan Acar
*
*/
@Component
final class DefaultIdlToJavaGeneratorServiceImpl implements IdlToJavaGeneratorService
{

@Autowired
private ILogger logger;

@Autowired
private IIdlParserService parser;

@Override
public void generate( final String inputDirectory, final String idlFile, final String outputDirectory)
{

File idl = new File( ProjectDirectoryUtils.getWorkingDirRoot() + “/” + idlFile );
List< String > includes = parser.getIdlIncludes( idl );

List args = new ArrayList< String >();

args.add( “-emitAll” );
args.add( “-fclient” );
args.add( “-pkgPrefix” );

String interfaceName = parser.getRealInterface( idl );
args.add( interfaceName );
args.add( CommonConstants.SERVICE_PACKAGE );

for (String include : includes)
{
args.add( “-pkgPrefix” );
args.add( include );
args.add( CommonConstants.SERVICE_PACKAGE );
}

List< String > baseInterfaces = parser.getBaseInterfaces( idl );
for (String base : baseInterfaces)
{
args.add( “-pkgPrefix” );
args.add( base );
args.add( CommonConstants.SERVICE_PACKAGE );
}

args.add( “-pkgPrefix” );
args.add( “CS_Inquiry_0_0” );
args.add( CommonConstants.SERVICE_PACKAGE );

args.add( “-pkgPrefix” );
args.add( “CS_Inquiry_0_0Operations” );
args.add( CommonConstants.SERVICE_PACKAGE );

args.add( “-i” );
args.add( inputDirectory );
args.add( “-td” );
args.add( outputDirectory );
args.add( idlFile );

Class compilerClass = getCompilerClass();
invokeCompiler( compilerClass, args );
}

private Class getCompilerClass()
{
ClassLoader cl = this.getClass().getClassLoader();
Class idljCompiler;
try
{
idljCompiler = Class.forName(getIDLCompilerClass());
}
catch (ClassNotFoundException e)
{
try
{
File javaHome = new File(System.getProperty(“java.home”));
logger.log(“java.home=” + javaHome);
logger.log(“tools.har=” + javaHome+”/lib/tools.jar”);

File toolsJar = new File(javaHome, “/lib/tools.jar”);
URL toolsJarUrl = toolsJar.toURL();
URLClassLoader urlLoader = new URLClassLoader(new URL[]
{ toolsJarUrl }, cl);

// Unfortunately the idlj compiler reads messages using the
// system class path.
// Therefore this really nasty hack is required.
System.setProperty(“java.class.path”,System.getProperty(“java.class.path”)+ System.getProperty(“path.separator”)+ toolsJar.getAbsolutePath());
if (System.getProperty(“java.vm.name”).indexOf(“HotSpot”) != -1)
{
urlLoader.loadClass(“com.sun.tools.corba.se.idl.som.cff.FileLocator”);
}
idljCompiler = urlLoader.loadClass(getIDLCompilerClass());
}
catch (Exception notUsed)
{
throw new GeneratorException(notUsed);
}
}
return idljCompiler;
}

private String getIDLCompilerClass()
{
String vendor = System.getProperty( “java.vm.vendor” );

if ( vendor.indexOf( “IBM” ) != -1 )
{
return “com.ibm.idl.toJavaPortable.Compile”;
}
return “com.sun.tools.corba.se.idl.toJavaPortable.Compile”;
}

private void invokeCompiler( final Class compilerClass, final List args)
{
logger.log(“Current dir : ” + System.getProperty(“user.dir”));
Method compilerMainMethod;
String arguments[];

args.add(0, “-verbose”);
arguments = (String[]) args.toArray(new String[args.size()]);
String command = compilerClass.getName();
for (int i = 0; i < arguments.length; i++) { command += " " + arguments[i]; } logger.log(command); try { compilerMainMethod = compilerClass.getMethod("main", new Class[] { String[].class }); } catch (NoSuchMethodException e1) { throw new GeneratorException("Error: Compiler had no main method"); } int exitCode = 0; // Backup std channels PrintStream stdErr = System.err; PrintStream stdOut = System.out; // Local channels StringOutputStream err = new StringOutputStream(); StringOutputStream out = new StringOutputStream(); System.setErr(new PrintStream(err)); System.setOut(new PrintStream(out)); try { Object retVal = (Object) compilerMainMethod.invoke(compilerClass,new Object[]{ arguments }); if (retVal != null &amp;amp;amp;&amp;amp;amp; retVal instanceof Integer) exitCode = ((Integer) retVal).intValue(); } catch (InvocationTargetException e) { throw new GeneratorException(e); } catch (Throwable e) { e.printStackTrace(); throw new GeneratorException("IDL compilation failed"); } finally { if (!"".equals(out.toString())) logger.log(out.toString()); if (!"".equals(err.toString())) logger.log(err.toString()); // Restore std channels System.setErr(stdErr); System.setOut(stdOut); } } } [/sourcecode]
EOF ( End Of Fun )
Özcan AcarPüf Noktası kategorisinden son yazılar

Share Button
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

One Comments

  • Alihan

    09 Mayıs 2011

    Bu koda bi Builder pattern yakisirdi ! :(

Bir cevap yazın