Embedded Jetty

Üzerinde çalıştığım açık kaynaklı JStorage projesinde Tomcat yerine, bir Java sınıfından koşturulabilecek Jetty containeri kullandım. Jetty, Tomcat gibi bir JSP/Servlet containeri. Aşağıdaki örnekte yer aldığı gibi Jetty bir Java (main()) program tarafından çalıştırilabilir.

package org.jstorage.tracker.impl.restfull; 
 
 import org.apache.commons.logging.Log; 
 import org.apache.commons.logging.LogFactory; 
 import org.jstorage.tracker.TrackerException; 
 import org.jstorage.tracker.impl.AbstractTracker; 
 import org.mortbay.jetty.Connector; 
 import org.mortbay.jetty.Server; 
 import org.mortbay.jetty.bio.SocketConnector; 
 import org.mortbay.jetty.servlet.Context; 
 import org.mortbay.jetty.servlet.ServletHandler; 
 import org.mortbay.jetty.servlet.ServletHolder; 
 import org.springframework.context.ApplicationContext; 
 import org.springframework.context.annotation.Scope; 
 import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext; 
 import org.springframework.stereotype.Component; 
 import org.springframework.web.context.ContextLoaderListener; 
 import org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet; 
 
 
 
 @Component("RestfullTracker") 
 @Scope("singleton") 
 public class RestfulTrackerImpl extends AbstractTracker 
 { 
     
     private final Log logger = LogFactory.getLog(RestfulTrackerImpl.class); 
     
     
     private Server server; 
     ApplicationContext applicationContext; 
     private int port; 
     private String ip; 
     
 
     public RestfulTrackerImpl() 
     { 
         
     } 
     
     
     protected void finalize() throws Throwable 
     { 
         super.finalize(); // not necessary if extending Object. 
         logger.info("Stopping storage node with jetty"); 
         server.stop(); 
     } 
 
 
 
     @Override 
     public void runInProductionMode() 
     { 
         try 
         { 
             logger.info("Starting storage node with jetty in PRODUCTION MODE"); 
             server = new Server(); 
             Connector connector = new SocketConnector(); 
             connector.setPort(getPort()); 
             server.setConnectors(new Connector[] { connector }); 
 
             ServletHandler handler = new ServletHandler(); 
             server.setHandler(handler); 
 
             handler.addServletWithMapping("org.jstorage.tracker.impl.http.TrackerServlet","/"); 
 
             server.start(); 
 
             server.join(); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
             throw new TrackerException(e); 
         } 
     } 
 
 
 
     @Override 
     public void runInTestMode() 
     { 
         try 
         { 
             Server server = new Server(); 
             Connector connector = new SocketConnector(); 
             connector.setPort(getPort()); 
             server.setConnectors(new Connector[] { connector }); 
 
             
             Context context = new Context(server, "/", Context.SESSIONS); 
 
             ServletHolder servletHolder = new ServletHolder(new DispatcherServlet()); 
             servletHolder.setInitParameter("contextConfigLocation","classpath:spring-restfulltracker.xml"); 
             servletHolder.setInitOrder(1); 
             context.addServlet(servletHolder, "/*"); 
 
             
             // Add the Spring context listener 
             context.getInitParams().put("contextConfigLocation","classpath:spring-restfulltracker.xml"); 
             ContextLoaderListener listener = new ContextLoaderListener(); 
             context.addEventListener(listener); 
 
             server.start(); 
             context.getServletHandler().initialize(); 
                         
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
             throw new TrackerException(e); 
         } 
     } 
     
     
     public ApplicationContext getApplicationContext() 
     { 
         if(applicationContext == null) 
         { 
             applicationContext = new ClassPathXmlApplicationContext("spring-restfulltracker.xml"); 
         } 
         return this.applicationContext; 
     } 
 
 
     public int getPort() 
     { 
         int p = this.port; 
         
         try 
         { 
             p = Integer.parseInt(System.getProperty("port")); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
             //ignore 
         } 
         
         return p; 
     } 
 
 
     public void setPort(int port) { 
         this.port = port; 
     } 
 
 
     public String getIp() 
     { 
         String ip = "127.0.0.1"; 
         
         try 
         { 
             ip = (String)System.getProperty("ip"); 
         } 
         catch (Exception e) 
         { 
             //ignore 
         } 
         return ip; 
     } 
 
     
 
     public void setIp(String ip) 
     { 
         this.ip = ip; 
     } 
 } 
 

59. satırda org.jstorage.tracker.impl.http.TrackerServlet isimli Servlet sınıfını http://127.0.0.1/ adresinde erişilecek şekilde sisteme ekliyorum. Bu mapping işlemini genelde web aplikasyonlarında web.xml bünyesinde aşağıdaki şekilde gerçekleştiririz.

<servlet>
		<servlet-name>ForwardedServlet</servlet-name>
		<servlet-class>tests.Filter.ForwardedServlet</servlet-class>
</servlet>
<servlet-mapping>
		<servlet-name>ForwardedServlet</servlet-name>
		<url-pattern>/ForwardedServlet</url-pattern>
</servlet-mapping>

Yukarda yer alan programı çalıştırdıktan sonra Web tarayıcısı üzerinden http://127.0.0.1/ adresine bağlandığımız taktirde TrackerServlet.doGet() metodu işlem görecektir. -Dport=8080 şeklinde bir sistem değişkeni kullanarak (118. satır), Jetty’nin çalıştırılacağı portu değiştirebiliriz.


EOF (End of Fun)
Özcan AcarPüf Noktası kategorisinden son yazılar

Share Button
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Bir cevap yazın