Browse Tag

Jetty

Embedded Jetty

Üzerinde çalıştığım açık kaynaklı JStorage projesinde Tomcat yerine, bir Java sınıfından koşturulabilecek Jetty containeri kullandım. Jetty, Tomcat gibi bir JSP/Servlet containeri. Aşağıdaki örnekte yer aldığı gibi Jetty bir Java (main()) program tarafından çalıştırilabilir.

Keep Reading