Java Compiler Versiyonu

Bir Java sınıfının hangi Java compiler versiyonu ile derlendiğini görmek için javap komutu aşağıdaki şekilde kullanılır.

C:\>javap.exe -verbose tumbler.Story
Compiled from "Story.java"
public interface tumbler.Story extends java.lang.annotation.Annotation
 SourceFile: "Story.java"
 RuntimeVisibleAnnotations: length = 0x1B
  00 02 00 09 00 01 00 04 65 00 0A 00 0B 00 0C 00
  01 00 04 5B 00 01 65 00 0D 00 0E
 minor version: 0
 major version: 50
 Constant pool:
const #1 = class    #15;  // tumbler/Story
const #2 = class    #16;  // java/lang/Object
const #3 = class    #17;  // java/lang/annotation/Annotation
const #4 = Asciz    value;
const #5 = Asciz    ()Ljava/lang/String;;
const #6 = Asciz    SourceFile;
const #7 = Asciz    Story.java;
const #8 = Asciz    RuntimeVisibleAnnotations;
const #9 = Asciz    Ljava/lang/annotation/Retention;;
const #10 = Asciz    Ljava/lang/annotation/RetentionPolicy;;
const #11 = Asciz    RUNTIME;
const #12 = Asciz    Ljava/lang/annotation/Target;;
const #13 = Asciz    Ljava/lang/annotation/ElementType;;
const #14 = Asciz    TYPE;
const #15 = Asciz    tumbler/Story;
const #16 = Asciz    java/lang/Object;
const #17 = Asciz    java/lang/annotation/Annotation;

{
public abstract java.lang.String value();

}

thumbler.Story sınıfı için major number 50, minor number 0 görünmektektedir. Aşağıdaki listeden bu sınıfın hangi Java compiler versiyonu ile derlendiğini anlamak mümkündür.

* Java 1.2 uses major version 46
* Java 1.3 uses major version 47
* Java 1.4 uses major version 48
* Java 5 uses major version 49
* Java 6 uses major version 50


EOF ( End Of Fun)
Özcan Acar

Share Button
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Bir cevap yazın