500 Beygir Gücünün Hazin Sonu

İdeal şartlar altında bir programcının savaş verdiği tek bir cephe vardır, o da müşteri gereksinimlerini önemlilik sırasına göre kodlamak.

Çevik süreçlerde müşteriye 2-4 hafta süren çalışmalar ardından çalışır bir uygulama prototipi sunulur. Bu prototip müşteriye uygulamanın hangi seviyeye geldiğini, isteklerinin doğru uygulanıp, uygulanmadığını ve hangi değişikliklerin gerekli olduğunu anlama fırsatı verir. Buradan change request olarak bilinen ve müşteri gereksinimlerine daha yerinde cevap verebilmek için atılması gereken adımları tanımlayan değişiklikler doğabilir. Bu değişiklikler bir sonraki 2-4 haftalık çalışma sürecinde kullanıcı hikayesi (user story) olarak programcıya yansır. Bu değişikliklere rağmen programcının savaşı hala bir cephede devam etmektedir.

Keep Reading

Agile Türleri

Coca Cola’nın kaç türü var, bilirsiniz… Cola light, Cola zero, Cola classic…. Çevik süreçler için de aynı şey geçerli. Ben çevik süreçleri agile zero, agile light ve hardcore agile ya da classic agile olarak üç bölüme ayırıyorum.

Keep Reading

Spring Çatısının Yazılım Geliştirme Filozofisi

Özellikle nesneye yönelik programlama teknikleri kullanıldığında, nesneler arasında var alan bağımlılıklar çok karmaşık bir yapının oluşmasına neden olabilmektedir. Uygulama geliştirme esnasında bağımlılıkların kontrol altına alınmasına dair bir çalışma yapılmadığı taktirde, yazılımcının verimliliği ve uygulamanın kod kalitesi düşecektir. Kaliteyi artırmanın ve yazılımcının daha verimli olmasını sağlamanın bir yöntemi, tüm bağımlılıkların ve oluşan karmaşık yapının dış bir uygulama çatışı (framework) tarafından yönetilmesini sağlamak olabilir. Bu bağımlılıkların uygulama tarafından değil, kullanılan uygulama çatışı tarafından yönetilmesi anlamana gelmektir. Bu yazılım filozofisine kontrolün tersine çevrilmesi ya da Inversion of Control (IoC) ismi verilmektedir. Spring çatısının var oluşu ve çalışma prensipleri bu filozofiye dayanmaktadır.

Keep Reading

Spring Core Sertifika Sınavı Ardından

Geçen sene katıldığım Spring Integration ve Spring Core kurslarının ardından bu senenin mayıs ayında Spring Integration sertifikasını  almıştım. Katıldığım kurslardan sonra aklımda Pratik Spring Core kitabını yazma fikri oluştu. Kitabı tamamladım ve yakında pragmatikprogramci.com adresi üzerinden pdf formatında e-kitap olarak satışa sunulacak. Bu arada iki gün önce Spring Core 3.2 sertifika sınavına katıldım ve sınavı kazanarak bu sertifikayı almayı hak ettim.

Keep Reading