Browse Tag

Covariant Return Type

Covariant Return Types

Java 1.5 ile kullanıma sunulan ve covariant return type ismini taşıyan bir yapı mevcuttur. Java 1.5 öncesi bir alt sınıf, bir üst sınıfın sahip olduğu metodu yeniden implemente etmek (method overriding) istediginde, bu metodun geri döndürdüğü veri tipinin, üst sınıftaki metot ile aynı olması gerekmekteydi. Bunun bir örneği aşağıda yer almaktadır.

Keep Reading