Browse Tag

Java Keyword

Java’da Final Anahtar Kelimesi

Java’da final anahtar kelimesi aşağıda yer alan yapılar için kullanılabilir:

  • Final sınıf değişkenleri: Final olan bir sınıf değişkenine sadece bir kere değer ataması yapilabilir ve bu atama sadece sınıf konstrüktöründe gerçekleşebilir.
  • Final metot parametreleri: Final olarak tanımlanmış bir metot parametresine sadece bir kere değer atanabilir. Metot parametrelerinin tamamen final olarak tanımlamış olmalarında büyük fayda vardır. Bu şekilde parametrenin metot bünyesinde değişikliğe ugrama tehlikesi ortadan kaldırılmış olur.
  • Final metotlar: Final olan bir metot ne alt sınıflarca yeniden yüklenebilir (method overloading) ne de saklı (hidden) tutulabilir.
  • Final sınıflar: Final olan bir sınıf genişletilerek bir alt sınıf oluşturulamaz.

Keep Reading